ترمیم مو

دوره آموزش ترمیم موی مردانه مهارت های پیش نیاز این دوره آموزشی : (پیرایش مردانه درجه دو) آموزش مشاوره با مشتری قبل از شروع کار ترمیم مو آشنایی و شناخت ساختمان پوست و تشخیص انواع بیماریهای پوستی شناخت ساختمان مو آموزش ، شناخت و کاربرد ابزار ترمیم موی مردانه توانایی انجام پیاده کردن اندازه قالب…